Handboek Mediation

Vaak wordt onderscheid gemaakt tussen echtscheidingsmediation en mediation in het kader van de verdeling van de zorg- en opvoedingstaken en omgang tussen gescheiden ouders en hun kind(eren). Aan beide vormen van mediation wordt in deze paragraaf aandacht besteed.

18.2.1 (Echt)scheiding

In deze paragraaf wordt in het kader van mediation in familiegeschillen concreet ingegaan op mediation in (echt)scheidingen, veelal aangeduid als scheidingsmediation. Vanzelfsprekend kunnen ook partijen die niet gehuwd zijn, maar een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan, een samenlevingscontract hebben afgesloten of hun relatie niet juridisch hebben geregeld, voor scheidingsmediation kiezen als zij hebben besloten hun relatie te beëindigen. Om die reden wordt hier de term scheiding gebruikt, tenzij het een echtscheiding na een huwelijk betreft.

Wij helpen u graag

Direct naar publicaties door

Kennismaken?

Wilhelminastraat 7
4818 SB Breda
chinafat@chinafatdevoort.nl
devoort@chinafatdevoort.nl

076 - 523 19 22