Martine de Voort

Martine

Familierechtadvocaat en mediator

Sinds 1995 ben ik advocaat en mediator. Ik sta mensen bij in een echtscheidingsproces en al hetgeen daarbij komt kijken, zoals het maken van een ouderschapsplan, vermogensafwikkelingen, de uitleg van huwelijkse voorwaarden of gemeenschap van goederen, de afwikkeling van pensioenen,  hoe om te gaan met de (voormalige) echtelijke woning, het ondernemingsvermogen en de berekening van kinder-en partneralimentatie.

Achtergrond
Ik heb rechten in Leiden gestudeerd, de beroepsopleiding tot advocaat, de vFAS opleiding tot familierechtmediator en de driejarige post-doc-opleiding Professionele Communicatie bij Phoenix-opleidingen in Utrecht (TA, NLP en systemisch werken) afgerond.

Het fundament van een menselijke, juridsiche en zakelijke uitkomst 

Wat is nodig om het toekomstperspectief zo goed mogelijk te vervullen? Wat zijn de wettelijke maatstaven, wat is is financieel haalbaar en welke regeling past daar het beste bij? Deze regeling op maat wordt bij mij aan tafel verder uitgewerkt. 

Ik heb daarbijj oog voor het welzijn van mijn cliënten en de kinderen, het gezin in een nieuwe vorm alsook de zakelijke belangen die spelen, waaronder de alimentatie, het gebruik van de woning en de voortzetting van het bedrijf.

De juridische en zakelijke uitkomst start met de aandacht voor de mens daarachter. Ieder mens heeft een eigen verhaal en toekomstverwachting.

Waar verantwoordelijkheid wordt genomen voor de eigen geschiedenis, het verlangen en het gemis, de partnerkeuze en het verloop van de relatie, wordt het eigen aandeel genomen en stopt het wijzen naar de ander.

(ex-)Partners spiegelen elkaar. Het inzichtelijk maken hiervan is het fundament van mijn scheidingsmediations. Op dit fundament wordt verder gebouwd. Van het verleden naar de toekomst.

Mijn drijfveer
Het zijn van advocaat en mediator past bij mij. Ik houd van de ontmoetingen met zoveel verschillende mensen, de diepgang, geen dag die hetzelfde is en ben vooral blij als ik mensen met hun kinderen echt verder kan helpen: relationeel met een duurzame, juridische en zakelijke oplossing.

Het is voor mij hartverwarmend als ik oud-clienten, soms jaren later, weer tegenkom en hoor dat zij na een turbulente en nare periode hun leven weer op de rit hebben.

Mijn oud-clienten koppelen terug dat ik met empathie luister, zorgvuldig analyseer en daadkrachtig handel met kennis van zaken. Mensen voelen zich bij mij, met al hetgeen zij hebben meegemaakt, veilig en vertrouwd. Een aantal reviews zijn hieronder opgenomen. 

Docent/trainer rechterlijke macht en advocatuur
Naast mijn dagelijkse werk als advocaat en mediator ben ik ongeveer 2 dagen per maand:

 • docent, trainer bij SSR (het training- en studiecentrum voor de rechterlijke macht) over ouderlijk gezag, omgang, verhuizingen, schoolkeuze, medische zorg , alimentatie en het menselijk proces van scheiden.
 • intervisiebegeleider bij de NOVA (de Nederlandse Orde van Advocaten) en de vFAS (de vereniging voor Familierechtadvocaten en scheidingsmediators),
 • voorzitter van de klachtencommissie GGZ Breburg, 

Hierdoor blijf ik op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen in de rechtspraak en het familierecht, dat steeds in beweging is. Ik pas deze kennis graag toe in mijn dagelijkse praktijk. Dit maakt mij bevlogen in mijn vak.Voor een overzicht van mijn verdere nevenactiviteiten, opleidingen en lidmaatschappen verwijs ik naar de omkaderde pagina hier onderaan en mijn cv.

Wie mij inspireerden en inspireren in mijn vak
De belangrijkste boodschap: "Achter ieder conflict schuilt een mens.", leerde ik van mijn vader, mr. Jules de Voort, voormalig, gerenommeerd advocaat in Tilburg. Vanaf mijn vroege jeugd en nog altijd vertelt hij over zijn passie voor het recht en het zijn van advocaat. Toen ik 8 jaar oud was, wilde ik kinderrechter worden. De basis van hoe ik mijn vak als familierechtadvocaat en mediator uitoefen is, is mede gevormd door wat ik heb geleerd van mijn oud-kantoorgenoot mr. C.A.R.M. (Cees) van Leuven, de grondlegger van het ouderschapsplan en prof. dr. G.P. (Peter) Hoefnagels, de grondlegger begin jaren '70 van scheidingsmediation in Nederland en uitvinder van de scheidingsmelding. Met hen heb ik jarenlang, vaak als co-mediator, mensen in echtscheiding en al hetgeen daarbij komt kijken begeleid. Op deze basis hebben Brigitte en ik onze familiepraktijk verder vorm gegeven en blijven wij elkaar stimuleren en onze kennis overdragen aan vakgenoten. Wij vormen een goed team. 

Reviews 
"Hoe Martine zich als persoon heeft ingezet voor ons gezin zonder het zakelijke aspect te verliezen heeft ons op dat moment ver gebracht. Wij vinden het krachtig dat Martine een sfeer heeft weten te creëren waarin wij ons beide bij iedere sessie gehoord en veilig hebben gevoeld en dat we hebben mogen ervaren dat zij oprecht onpartijdig was. De escalaties verdwenen en werden omgezet in gevoelens van verbinding/samen. Door haar zakelijke- en juridisch kennis daarbovenop hebben wij ook het zakelijke pakket in harmonie kunnen afwikkelen. Niet vaak meegemaakt dat het menselijke aspect, zonder de expertise uit het oog te verliezen, tegelijkertijd mogelijk is. Dit vinden wij nogmaals erg sterk aan Martine als persoon. Haar authenticiteit en integriteit hebben ons geraakt. Dit zullen wij niet snel vergeten en zijn wij haar dankbaar voor."

 

"Bij mijn scheiding zijn wij samen begeleid door Martine. Dit verliep heel gestructureerd met ruimte voor het menselijke aspect alsmede het zakelijke deel. Er werd voor iedere stap genoeg tijd uitgetrokken om de verwerking van deze toch nare periode in je leven een goede plaats te geven. Aan de andere kant zat er genoeg vaart in het proces om de scheidingsperiode niet onnodig op te rekken. Martine kan zich goed verplaatsen in de persoon en belicht de zaak van beide kanten. In het bijzonder heeft Martine ook een goede visie op de financiële afwikkeling als er sprake is van bedrijfsbelangen. Wat ik ook erg heb gewaardeerd is de nazorg met een sessie ruimschoots na de afgewikkelde scheiding, toen er onenigheden waren tussen mijn ex-partner en mij over opvoedkundige kwesties en verschil in interpretatie van delen van het convenant. Je hoopt een familierecht advocaat-mediator niet nog eens in je leven nodig te hebben, maar ik heb Martine wel (succesvol) aangeraden aan een vriendin in dezelfde situatie."

 

"Zoals bij een huwelijk alles tot in detail met aandacht en liefde voorbereid wordt, hielp Martine ons bij een zo goed en prettig mogelijke afwikkeling van onze scheiding. Met aandacht voor de personen achter het verdrietige besluit om niet meer in de vorm van een huwelijk samen verder te gaan, maar wel als ouders van en voor onze kinderen, samen de toekomst zo goed mogelijk vorm te geven. Hoe doe je dat? In die nieuwe vorm, met co-ouderschap, allebei het beste voor je kinderen willen en daarbij jezelf weer opnieuw uitvinden als alleenstaande ouder. Kundig, respectvol, adviserend, luisterend, meedenkend en voelend heeft Martine samen met ons hiervoor een stevig fundament gelegd. Tevens biedt zij de mogelijkheid elk jaar te kijken of alle gemaakte afspraken nog steeds passend zijn bij ieders huidige situatie en deze indien nodig weer dusdanig af te stemmen dat deze basis zo stevig mogelijk blijft. Heel waardevol!'

 

"Na mijn kennismakingsgesprek met Martine viel er een last van mij af: ik hoefde het niet meer allemaal alleen te dragen; zij ging me helpen. Dat gevoel heb ik gedurende de hele scheidingsperiode gehouden. Martine wilde weten wie ik werkelijk was en kon me dat ook teruggeven. Dat was soms confronterend, maar altijd helpend. Het voorkwam dat ik in een slachtofferrol kon vallen. Zij hielp me helder te blijven denken. Martine had dat nodig om te weten hoe ze mij juridisch kon bijstaan. Het bijzondere was dat ik ook de mens Martine te zien kreeg: ze is een krachtige advocaat, mede doordat zij laat zien wie zij is en waar zij voor staat.
De meeste bewondering voor haar had ik in de rechtszaal: menselijk en tegelijk scherp, alert, zeer doortastend en verbaal ontzettend sterk. Alles wat we aan voorwerk hadden gedaan, moest daar kloppen en goed neergezet worden. Daar overtrof Martine zichzelf: ze overtuigde alle keren op inhoud.
Inmiddels ben ik gescheiden en is juridisch alles afgerond. Terugkijkend kan ik zeggen dat Martine meer voor mij geweest is dan een uitmuntend advocaat. Op een moment in mijn leven waarin ik het niet alleen kon bolwerken was zij een van de bakens in mijn woelige zee die houvast bood en me richting wees waar ik het niet meer wist."

 

"Martine was able to deliver the perfect balance of professional & personal attention. If you want an emotionally intelligent mediator, as well as one who knows her legal 'stuff', Martine is perfect. She was able to support both my husband and I equally & fairly, and was not afraid to call us out & bring us back into line when needed (& we certainly needed it at times). During the most difficult period of our relationship to date, I can sincerely say Martine was a vital ingredient in that journey. This job is not for the faint-hearted, and Martine is both strong when she needs to be & full of heart when appropriate! She came highly recommended & we are both very happy we came to her."

Om meer ervaringen van twee cliënten te lezen die een mediationproces hebben meegemaakt klik hier en of hier.

Om meer ervaringen te lezen van een cliënt die ik heb bijgestaan als advocaat klik hier en/of hier.

Intervisie
Samen met Trainingsbureau Ijsbrekers geef ik intervisie aan advocaten. Ijsbrekers combineert theatertechnieken met commucinatietechnieken en is specialist in overdracht en profilering. De kracht van deze samenwerking ligt in onze achtergronden. Wij richten ons op persoonlijke en professionele ontwikkeling en het inzichtelijk maken van blokkades die een cliënt weerhoudt zich volledig authentiek te profileren als mens en professional. Dit sluit naadloos aan bij mijn werk als advocaat- en mediator waarbij het ook soms nodig is om vastgelopen processen te doorbreken.

Forensisch mediator en bijzonder curator
In geschillen over het ouderschap bij of na scheiding of bij financiële geschillen treed ik op als forensisch mediator of als bijzonder curator, als belangenbehartiger voor kinderen. Ik word dan niet door partijen zelf uitgekozen maar door de rechter -soms in duo met een fiscalist, accountant of psycholoog - als deskundige benoemd in deze complexe scheidingszaken, die al aanhangig zijn bij de rechtbank of het gerechtshof. 

 

Opleidingen

 • rechten aan de Universiteit Leiden, afgestudeerd in 1995
 • post-doc opleiding Professionele Communicatie bij Phoenix opleidingen te Utrecht (TA, NLP en systemisch werken)
 • beroepsopleiding NOVA tot advocaat
 • specialisatieopleiding tot mediator van de vFAS
 • specialisatieopleiding tot Forensisch mediator
 • specialisatieopleiding tot overlegscheidingsadvocaat
 • opleiding gedragsveranderingen in gezinnen bij Prof. dr. A. Lange 
 • opleiding Strategisch coachen voor Forensisch mediators bij M. Kouwenhoven

Nevenactiviteiten 

2020- heden: benoemd intervisiebegeleider door de Nederlandse Orde van Advocaten

2010 - heden: geregistreerd intervisiebegeleider door de Vereniging voor Familierecht AdvocatenScheidingsmediators (vFAS)

2013 - heden: docent, trainer bij SSR (het training- en studiecentrum voor de rechterlijke macht) over ouderlijk gezag, omgang, verhuizingen, schoolkeuze, medische zorg en het menselijk proces van scheiden

2012 - 2020:  docent Beroepsopleiding Advocatuur

2020-heden:  voorzitter en jurist van de klachtencommissie GGZ Breburg

2010 - 2020: voorzitter en jurist klachtencommissie GGZ WNB en de Viersprong

2009-heden: secretaris van de Raad van Beroep van de Stichting Tuchtrecht Scheidingsmediation van de vFAS

2020-heden:  voorzitter van Stichting Het Baksche Ven

Lidmaatschappen

2010 - heden:  lid van de Vereniging van Collaborative Professionals (VvCP)

2005 - heden: geregistreerd op lijst doorverwijzing Mediation naast Rechtspraak

2001 - heden: gecertificeerd mediator in het NMI-register, thans MfN-register

2001 - heden: lid van de Vereniging FamilierechtAdvocaten en Mediators (vFAS)  

Cliënten over ons

Over Martine en Brigitte
''Vakmensen die weten waar het écht over gaat bij complexe emotionele en zakelijke vraagstukken. Verdiepen zich in de klant, gaan...

Lees meer

Over Martine als mediator
''Hoe Martine zich voor ons gezin heeft ingezet, zonder de zakelijke belangen uit het oog te verliezen, heeft ons ver gebracht. We...

Lees meer

Over Martine als advocaat
"Het besluit nemen om te scheiden is per definitie een zwaar en moeilijk besluit. Dan heb je alle steun nodig...

Lees meer

Over Martine als advocaat
''Martine de Voort maakte al vanaf het eerste ogenblik een bijzonder goede indruk. Ze verwelkomde mij hartelijk en we hebben...

Lees meer

Over Martine als mediator
Heel erg bedankt voor de goede, respectvolle begeleiding. Dit heeft zeker bijgedragen aan de goede relatie die wij nu nog...

Lees meer

Mijn publicaties / nieuws

De Mediationmartix, workshop
De Mediationmatrix Wat zijn de feiten? Wat is mijn vraag of probleem? Wat is mijn doel? Welke actie ga ik uitvoeren? Dit...

Lees dit artikel

Blog: Een bijzondere ontmoeting op de braderie in het Ginneken te Breda
Gisteren stond mijn dochter op haar kleedje bij de braderie in het Ginneken te Breda. Aan de andere kant van...

Lees dit artikel

Echtscheidingsmediation: Methode versus de persoon van de mediator
Echtscheidingsmediation: Methode versus de persoon van de mediator G. Frerks, T. Jongbloed, S. Kalff, L. Potters, F. Schonewille, M. Uitslag (red.) In: Reflectie...

Lees dit artikel

Kennismaken?

Wilhelminastraat 7
4818 SB Breda
chinafat@chinafatdevoort.nl
devoort@chinafatdevoort.nl

076 - 523 19 22