Echtscheiding

Wanneer u gaat scheiden, gaat u vermoedelijk een periode met vragen en onzekerheid tegemoet. Scheiden is emotioneel vergelijkbaar met een rouwproces. Zo’n proces kent diverse fases. 

Een rouwproces start vaak met een verlies van controle over datgene waarvan men dacht zeker te zijn, een fase van ontkenning: dit overkomt mij niet. Er volgt een fase waarin heftige emoties kunnen opspelen. Verdriet wordt afgewisseld met boosheid en onbegrip. Er kan ook een fase van apathie intreden: je doet maar, regel het maar zoals je goed dunkt, mij kan niets meer schelen. Hierna kan het omslagpunt komen: ineens is er een lichtpuntje in de ontstane levenssituatie. De fasen van heroriëntatie op de toekomst, experimenteren, een positieve strijdlust en nieuwe zingeving worden tastbaar. De fases verlopen niet gelijkmatig zoals wij hier nu beschrijven. Wanneer u en uw partner in een andere fase zitten, kan dat een bron zijn voor misverstanden en conflicten. 

In deze emotionele fase moeten er ook nog financiële zaken geregeld worden. Wij beschikken over de nodige kennis om de financiële gevolgen van een scheiding en de daarmee samenhangende zaken te kunnen beoordelen. Kunt u in uw huis blijven wonen of moet het worden verkocht? Hoe wordt het vermogen verdeeld? Welke fiscale gevolgen kan een scheiding voor u hebben? Hoe zit het bijvoorbeeld met het betalen van inkomstenbelasting en toeslagen als u gaat scheiden van uw partner? Op welke heffingskortingen en aftrekposten heeft u recht? Deze en andere vragen komen regelmatig aan de orde tijdens een (echt)scheiding. Ook als u meer wilt weten over de rekenmethode voor het vaststellen van partner-en kinderalimentatie en zaken als het kindgebondenbudget of een alimentatierapport wilt laten opstellen, kunt u contact met ons opnemen.

Hieronder beschrijven wij een stappenplan, dat u een houvast kan geven bij het regelen van een (echt)scheiding.

Stap 1: Scheidingsmelding

Heftige emoties en negatieve gevoelens zullen op den duur afnemen, maar zij kunnen in een turbulente fase veel schade aanrichten. Vaak is dit een periode vol zorgen en onzekerheid. Houd u in gedachten dat een scheiding voor alle betrokkenen een ingrijpende gebeurtenis is. Dat geldt voor u en misschien nog wel meer voor uw kinderen. Als u na de scheidingsmelding met elkaar in gesprek blijft, dan voorkomt dat later veel problemen. Zoek daarbij zo snel mogelijk hulp. Wij kunnen u helpen met de zakelijke kant, maar ook tijdens de eerste, emotionele fase. In deze fase krijgen het verloop van de relatie aandacht, de scheidingsmelding en de wijze waarop u met elkaar communiceert. Vaak is het nodig om in de communicatie enige verbetering te brengen, zeker als het gaat om het ouderschap.

Stap 2: Gespecialiseerde hulp

Een echtscheiding wordt uitgesproken door de rechter en alleen advocaten mogen een verzoekschrift tot echtscheiding bij de rechtbank indienen. Bij mediation kiest u bij ons kantoor samen voor de begeleiding van één advocaat-scheidingsmediator. Wij kunnen u begeleiden als (overlegscheidings)advocaat of mediator of worden door de rechter als mediator of als deskundige benoemd. Voor een toelichting daarop verwijzen wij u naar onze specialisaties.

Stap 3: Persoonlijke gegevens

Om te kunnen scheiden heeft u allereerst de persoonlijke gegevens van u en uw partner en eventuele kinderen alsmede de BSN-nummers nodig. Noteer ook de gegevens van het huwelijk, zoals trouwdatum en -plaats. Kijk na of u een akte van de huwelijkse voorwaarden heeft laten opstellen. Is die akte er niet, dan bent u (normaal gesproken) getrouwd in gemeenschap van goederen.
Dit geldt ook voor ontbindingen van geregistreerde partnerschappen. De wet over de gemeenschap van goederen is per 1 januari 2018 veranderd. Over deze veranderingen kunnen wij u vanzelfsprekend informeren.

Bent u samenwonend, dan lopen wij met u uw samenlevingscontract na. Een gang naar de rechter is dan niet nodig.

Stap 4: Bezittingen en schulden

Wij kijken met u naar uw levensperspectief: krijg voor uzelf duidelijk hoe u uw leven (en dat van uw kinderen) in de toekomst wenst in te richten en wat daarvoor aan financiële middelen nodig is. De opties nemen wij aan de hand van de wettelijke maatstaven met u door. Wij informeren u natuurlijk over uw rechten en plichten, eventueel met behulp van derden (zoals een accountant of fiscalist).

Maak een compleet overzicht van alle bezittingen en schulden van u en uw partner en verzamel de bewijsstukken hiervan. Denk bijvoorbeeld aan het eigendomsbewijs van uw huis en de notariële hypotheekakte en aan andere financiële stukken, zoals als de jaarrekeningen van uw onderneming, kapitaalverzekeringen, lijfrentepolissen, beleggingen, bankafschriften (van spaar- en bankrekeningen) en de aangiften inkomstenbelasting van de afgelopen jaren. Verder van belang zijn bijvoorbeeld de gegevens van motorvoertuig(en) en een inboedellijst. 


Stap 5: Alimentatie

Is er sprake van kinderalimentatie of partneralimentatie? Daarvoor is het belangrijk dat u bewijsstukken van het inkomen, zoals jaaropgaven, loonstroken, jaarrekeningen, aangiften -en aanslagen inkomstenbelasting en de vaste lasten, zoals woonlasten en ziektekosten van u en uw partner verzamelt. Dit is ook het moment om na te denken over de toekomstige woonplannen en de financiële gevolgen hiervan: wilt u een huis kopen of juist huren? Wilt u misschien uw partner uitkopen, zodat u de eigen woning op naam krijgt?


Stap 6: Pensioen

Een scheiding kan ook gevolgen hebben voor uw pensioen. Om dat te kunnen bepalen, zijn bewijsstukken nodig van alle door u en uw partner opgebouwde pensioenaanspraken. Heeft u bij meer werkgevers gewerkt? Dan heeft u soms bij meer pensioenverzekeraars pensioen opgebouwd. Wat zijn uw pensioenvoorzieningen als directeur-grootaandeelhouder van een onderneming?

Stap 7: Ouderschapsplan

Aan de kinderen vertellen dat u gaat scheiden, is vaak enorm moeilijk en verdrietig. Breng deze moeilijke boodschap bij voorkeur samen met uw (ex-)partner. Voor een kind is het van groot belang om niet tussen de ouders in te komen staan. Het is belangrijk en zelfs wettelijk verplicht om uw (met name oudere) kinderen te raadplegen in de scheiding. Het is belangrijk dat gesprekken hierover op een zorgvuldige manier met de kinderen worden gevoerd. Op die manier krijgen zij een passende rol in het proces. Het gaat dan vooral om afspraken waar zij direct zelf mee te maken krijgen. Dat betekent niet dat u als ouders verplicht bent om altijd hun voorkeur te volgen, maar wel dat u met uw kinderen praat en rekening met hen houdt. U en uw partner zijn wettelijk verplicht om een ouderschapsplan te maken. Dit ouderschapsplan wordt samen met het verzoekschrift tot scheiding bij de rechtbank ingediend. In dit plan legt u samen onder meer afspraken vast over:

  • de manier waarop u de zorg- en opvoedtaken verdeelt en/of het recht en de verplichting tot omgang vormgeeft
  • de manier waarop u elkaar informeert en raadpleegt over belangrijke gebeurtenissen voor de kinderen en over het vermogen van de minderjarige kinderen
  • de kosten van de verzorging en opvoeding van de minderjarige kinderen

Wij hanteren daarbij het zorgmodel, dat is ontwikkeld door mr. Cees van Leuven, met wie wij bij MannaertsAppels intensief samenwerkten. Het zorgmodel biedt ondersteuning voor invulling van en structuur voor het ouderschap na (echt)scheiding.

In het mediationproces worden de kinderen ook door de mediator betrokken, als eerste door de ouders zelf en daarna door de mediator, die naar de kinderen kan luisteren.

 

Wij helpen u graag

Over Martine en Brigitte

"Verdiepen zich in de klant, gaan er voor en staan er voor."

''Vakmensen die weten waar het écht over gaat bij complexe...

Lees meer

Hoe wij deze periode ankerden voor onze kinderen en onszelf

"En het hartje, als symbool voor liefde als ouders van onze kinderen, dat blijft altijd."

''We kwamen bij Martine terecht via een vriendin die een...

Lees meer

Over Brigitte als mediator

"In een extreem heftige tijd is het heel fijn dat je een onpartijdig iemand hebt, die meedenkt"

''Ik ben heel dankbaar voor de manier waarop Brigitte ons...

Lees meer

Over Martine als advocaat

"Scherp, alert, zeer doortastend en verbaal ontzettend sterk"

"Het besluit nemen om te scheiden is per definitie een...

Lees meer

Over Brigitte als advocaat

"In dit soort situaties wil je het gevoel hebben dat je blindelings op je advocaat kunt vertrouwen."

''Ik vond het heel fijn dat Brigitte niet voorgeeft alleen...

Lees meer

Kennismaken?

Wilhelminastraat 7
4818 SB Breda
chinafat@chinafatdevoort.nl
devoort@chinafatdevoort.nl

076 - 523 19 22