Brigitte Chin-A-Fat

Naast rechten studeerde ik ook psychologie. Binnen het familierecht kan ik in mijn huidige werk als advocaat en mediator die twee studies perfect combineren. Na mijn afstuderen ben ik in 2004 cum laude gepromoveerd. Voor mijn proefschrift heb ik mij verdiept in scheiden buiten de rechter om en in wetenschappelijk onderzoek naar scheidingsmediation. Naast het werken met cliënten vind ik het ook nog steeds leuk om wetenschappelijk bezig te zijn en tijd vrij te maken om te schrijven over ontwikkelingen op ons vakgebied. Cliënten kan ik hierdoor naast praktijkervaring ook een stukje achtergrond en context bieden. Binnen ons kantoor voel ik mij door die combinatie als een vis in het water.

Als docent en trainer bij onze beroepsvereniging vFAS kan ik ervaringen delen en kennis en vaardigheden overdragen aan scheidingsmediators in opleiding. Als coördinator van de mediationopleiding van de vFAS houd ik mij ook in breder verband bezig met de ontwikkeling van (scheidings)mediation. Door deze werkzaamheden kunnen cliënten er op rekenen dat ik hen als advocaat en mediator met de meest actuele kennis en vaardigheden kan bijstaan en over een uitgebreid netwerk beschik.

Cliënten die bij ons komen, voelen zich vaak juist onzeker en weten niet altijd waar te beginnen. Cliënten vinden het fijn iemand te hebben, die hen kan helpen de juiste stappen op het goede moment te zetten en een eind aan die onzekerheid te maken. Om een concrete indruk van mijn manier van werken te krijgen, verwijs ik u graag naar de aanbevelingen van mijn cliënten. Klik hier voor een aanbeveling over mijn werk als advocaat en klik hier voor een aanbeveling over mijn werk als mediator.

 

 

Lidmaatschappen en nevenactiviteiten

Naast mijn werkzaamheden in onze praktijk geef ik regelmatig lezingen. Verder ben ik coördinator van de Mediationopleiding van de vFAS. Ik ben ook verbonden aan de zogenaamde Groene Serie van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Als auteur becommentarieer ik de artikelen over het familieprocesrecht en schrijf ik daar een toelichting bij. Voor meer informatie over de Groene Serie klik hier www.wolterskluwer.nl

Het lidmaatschap van de verschillende beroepsorganisaties is vanzelfsprekend. Ik ben lid van de Nederlandse vereniging Familie-en erfrecht AdvocatenScheidingsmediators (vFAS), ben MfN-registermediator, lid van de Vereniging van Forensisch Mediators (VvFM) en van de Vereniging van Collaborative Professionals (VvCP). Bij de oprichting van deze laatste vereniging was ik actief betrokken en heb ik enkele jaren deel uitgemaakt van het bestuur. In de tijd waarin ik aan de Vrije Universiteit werkte en onderzoek deed in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoeks- en DocumentatieCentrum van het (toenmalige) ministerie van Justitie, deed ik veel internationale contacten op. Al sinds eind jaren 90 ben ik lid van de Association of Family and Conciliation Courts, een vereniging waarin alle internationaal erkende onderzoekers op ons terrein actief zijn.

In een wat verder verleden maakte ik ook deel uit van de redactie van het Nederlands-Vlaams Tijdschrift voor Mediation en Conflictmanagement. Voor een volledig overzicht van mijn nevenactiviteiten verwijs ik u naar mijn bijgevoegde cv en publicatielijst. Klik hier voor het lezen van delen uit enkele publicaties en een recensie van mijn proefschrift 'Scheiden:(ter)echter zonder rechter? Een onderzoek naar de meerwaarde van scheidingsbemiddeling'.

Cliënten over ons

Over Brigitte en Martine
''Ik heb mijn contact met Familierechtpraktijk Chin-A-Fat De Voort als zeer prettig ervaren, ondanks het onderwerp. Met name het inlevingsvermogen...

Lees meer

Over Brigitte als advocaat
''Ik vond het heel fijn dat Brigitte niet voorgeeft alleen juridisch te werken. Zij kon zich goed in mij verplaatsen...

Lees meer

Over Brigitte als mediator
''Brigitte heeft ons door een zeer moeilijk omgangsregelings-traject weten te loodsen. Iets wat voooraf zeer ver weg leek. Zij deed...

Lees meer

Over Brigitte als advocaat
''Via via ben ik bij Brigitte terecht gekomen. Ik had mijn zaak lopen bij een andere advocaat waar mijn juridische...

Lees meer

Over Brigitte als advocaat
''Mijn scheidingstraject bij Chin-A-Fat De Voort advocaten (Brigitte-Chin-A-Fat) was een kwestie van samenwerken en veel diepgang. Een echtscheiding is pijnlijk en/of...

Lees meer

Mijn publicaties / nieuws

Scheiden:(ter)echter zonder rechter? Een onderzoek naar de meerwaarde van scheidingsbemiddeling (dissertatie)
Scheidingsbemiddeling is niet meer weg te denken uit de Nederlandse echtscheidingspraktijk. In een scheidingsbemiddeling is naast aandacht voor de juridische...

Lees dit artikel

Collaborative divorce: een toekomst in Nederland?
In deze bijdrage wordt teruggekeken op de ontwikkeling van het wetsvoorstel Luchtenveld en wordt vooruit geblikt naar de toekomst. Nu...

Lees dit artikel

Zware inspanningsverplichting voor de rechter in omgangszaken
In zijn uitspraak van 17 januari 2014 (ECLI:NL:HR:2014:91, EB 2014/41) heeft de Hoge Raad expliciet bepaald dat op de rechter(lijke...

Lees dit artikel

Kennismaken?

Wilhelminastraat 7
4818 SB Breda
chinafat@chinafatdevoort.nl
devoort@chinafatdevoort.nl

076 - 523 19 22