Alimentatie

Wat is alimentatie? Hoe wordt alimentatie vastgesteld? Wanneer kan alimentatie gewijzigd worden? Wanneer stopt alimentatie? Dit zijn veelvoorkomende vragen van cliënten waar wij antwoord op kunnen geven. Daarnaast kunnen wij voor u alimenatieberekeningen maken waarbij we rekening houden met uw specifieke huidige en toekomstige financiële situatie.

Een paar algemene zaken op een rij:  

Een ouder is wettelijk verplicht om de kosten van verzorging en opvoeding van de kinderen te betalen, totdat zij 18 jaar zijn. Als het kind meerderjarig wordt, houdt echter de financiële verplichting niet op. Een ouder heeft voor de kinderen van 18, 19 en 20 jaar een "voortgezette onderhoudsplicht". Dit betekent dat hij of zij de kosten van levensonderhoud en studie moet betalen.

Na een scheiding vervalt de verplichting om financieel voor elkaar te zorgen niet. Heeft één van de ex-partners niet voldoende inkomsten om een levensstandaard gerelateerd aan de welstand tijdens het huwelijk te bekostigen, dan bestaat in principe het recht op partneralimentatie.

Partneralimentatie kan op twee manieren worden vastgesteld:

 • de ex-partners kunnen samen afspraken maken over de hoogte en duur van de alimentatie. Deze afspraken leggen zij schriftelijk vast. Vaak worden dit soort afspraken en andere toekomstige wijzigingen, via een advocaat of notaris vastgelegd;
 • de rechter stelt de hoogte en de duur van de alimentatie vast als de ex-partners geen afspraken kunnen of willen maken over de alimentatie.

De rechter houdt bij het vaststellen van de hoogte van het alimentatiebedrag rekening met:

 • de behoefte van de ex-partner die alimentatie vraagt;
 • de draagkracht van de ex-partner die alimentatie moet betalen;
 • de vraag of de alimentatiegerechtigde niet meer te besteden overhoudt dan de alimentatieplichtige.

De rechter kan het alimentatiebedrag wijzigen als:

 • de financiële omstandigheden van één of beide ex-partners gewijzigd zijn. Het alimentatiebedrag kan dan niet meer in overeenstemming met de bovenstaande wettelijke maatstaven zijn;
 • de rechter bij zijn of haar eerdere beslissing is uitgegaan van verkeerde of onvolledige gegevens.

De alimentatieduur is sinds 1/1/2020 de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van vijf jaar.

 • Op de regel van maximaal vijf jaar partneralimentatie, gelden een aantal uitzonderingen.

  1. Jongste kind jonger dan 12 jaar 

  De alimentatieontvanger die voor de kinderen zorgt, houdt minimaal recht op partneralimentatie totdat het jongste kind 12 jaar is.

  2. Huwelijken langer dan vijftien jaar

  Als het huwelijk langer heeft geduurd dan vijftien jaar en waarbij de alimentatieontvanger tien jaar voor de AOW-leeftijd zit, kan de alimentatieplicht doorlopen tot de pensioendatum.

  3. Geboren voor 1/1/1970

  Alimentatieontvangers die voor 1/1/1970 zijn geboren en die langer dan vijftien jaar zijn getrouwd, hebben maximaal tien jaar recht op partneralimentatie.

  4. Schrijnende gevallen

  Er is een zogenaamde hardheidsclausule voor schrijnende gevallen. Hiervan is sprake, als de beëindiging van de partneralimentatie te zeer ingrijpend is, zoals bij ziekte, of blijvende arbeidsongeschiktheid.  
   

 • de alimentatie stopt als de alimentatiegerechtigde hertrouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat of met iemand gaat samenwonen als waren zij gehuwd.

Wij helpen u graag

Over Martine en Brigitte

"Verdiepen zich in de klant, gaan er voor en staan er voor."

''Vakmensen die weten waar het écht over gaat bij complexe...

Lees meer

Hoe wij deze periode ankerden voor onze kinderen en onszelf

"En het hartje, als symbool voor liefde als ouders van onze kinderen, dat blijft altijd."

''We kwamen bij Martine terecht via een vriendin die een...

Lees meer

Over Brigitte als mediator

"In een extreem heftige tijd is het heel fijn dat je een onpartijdig iemand hebt, die meedenkt"

''Ik ben heel dankbaar voor de manier waarop Brigitte ons...

Lees meer

Over Martine als advocaat

"Scherp, alert, zeer doortastend en verbaal ontzettend sterk"

"Het besluit nemen om te scheiden is per definitie een...

Lees meer

Over Brigitte als advocaat

"In dit soort situaties wil je het gevoel hebben dat je blindelings op je advocaat kunt vertrouwen."

''Ik vond het heel fijn dat Brigitte niet voorgeeft alleen...

Lees meer

Kennismaken?

Wilhelminastraat 7
4818 SB Breda
chinafat@chinafatdevoort.nl
devoort@chinafatdevoort.nl

076 - 523 19 22