Vijf jaar ouderschapsplan: de vechtscheiding voorbij?

In deze bijdrage wordt teruggeblikt op de periode rond de invoering van het verplichte ouderschapsplan. Auteur kijkt naar de initiatieven die toen al bestonden, welke initiatieven en onderzoeken daar sindsdien bij zijn gekomen en stelt de vraag centraal of de vechtscheiding over vijf jaar weer echtscheiding kan zijn. Zij concludeert dat verplichte mediation geen oplossing voor de problematiek is, maar dat er maatwerk beschikbaar dient te zijn . Dit maatwerk bestaat onder andere uit aandacht voor het relationele in de beginfase van uit elkaar gaan en concretere begeleiding van contact in een latere fase.

Wij helpen u graag

Direct naar publicaties door

Kennismaken?

Wilhelminastraat 7
4818 SB Breda
chinafat@chinafatdevoort.nl
devoort@chinafatdevoort.nl

076 - 523 19 22