Naleving van omgang en pijlers onder de brug

In dit artikel worden de voornaamste conclusies besproken uit het rapport ''Naleving van contact-/omgangsafspraken na scheiding'' dat de VU en de UU in opdracht van het WODC opstelden. Vervolgens worden deze gekoppeld aan recente ontwikkelingen in de praktijk, die onder andere zijn voortgekomen uit de Agenda voor Actie van het Platform Rouvoet. De auteur doet vervolgens een voorstel voor een Agenda voor Actie 2.0, waarin onderzoek, onderwijs, beleid en praktijk aan elkaar worden gekoppeld.

Wij helpen u graag

Direct naar publicaties door

Kennismaken?

Wilhelminastraat 7
4818 SB Breda
chinafat@chinafatdevoort.nl
devoort@chinafatdevoort.nl

076 - 523 19 22